Pravidla AHLKV

PRAVIDLA AMATÉRSKÉ HOKEJOVÉ LIGY KV ARÉNY

 

AHLKV nebo-li celým jménem “Amatérská hokejová liga KV Arényvznikla za účelem sdružovat amatérské nebo neprofesionální hráče a hráčky ledního hokeje v regionu Karlovarský kraj. Cílem soutěže je navodit přátelskou atmosféru napříč komunitou amatérských hráčů a hráček v Karlovarském kraji a dát možnost neprofesionálním hráčům a hráčkám účastnit se soutěže o plnohodnotné ceny, trofeje. Soutěž podléhá pravidlům ledního hokeje vytvořených -ČSLH  s vlastními úpravami, které jsou odsouhlaseny všemi zástupci týmů,  které jsou důležité pro chod amatérské soutěže.

 

I. OBLAST PŮSOBENÍ SOUTĚŽE

Soutěž chce působit v regionu Karlovarský kraj, kde zejména apeluje na domácí prostředí týmů na zimním stadionu Ostrov v Ostrově nad Ohří a primárně pak v KV Aréně v Karlových Varech. V případě udělení výjimečného souhlasu působení v jiných městech regionu jako např. Sokolov, Nejdek.

 

II. REGISTRACE HRÁČŮ A TÝMŮ

a) Týmy do soutěže se přihlašují skrz přihlášku a vyplněním registrační soupisky, která podléhá pravidlům zřízených dle statutu ČSLH “Hobby hráče.” Tento statut potvrzuje hráče jako amatéra a neprofesionála. V případě nedostatku tohoto statutu se přijímá potvrzení od ČSLH, které písemně potvrzuje neprofesionální minulost v rozmezí let uvedených pravidlech “Hobby hráče.”

b) Hráči s udělenou výjimkou odsouhlasenou nadpoloviční většinou zástupců týmů podléhají pravidlům vytvořených za účelem udržení amatérské úrovně soutěže a ochraně amatérských hráčů. Zejména pak

- Hráči s udělenou výjimkou smí nastoupit do utkání v počtu odsouhlaseném v dodatku na schůzi nejvyšší úrovně (odsouhlasené výjimky musí být schváleny nadpoloviční většinou zástupců týmů.

- Do soutěže přijmout hráče s výjimkou s ukončením aktivní sportovní hokejové kariéry do 15 let nebo po dovršení věku 45 let.

- Hráč nesmí aktivně hrát v době působení v soutěži v profesionální nebo poloprofesionální   soutěži, či v soutěži začínající od úrovně “Krajský přebor” a výše.

- Hráči s profesionálním nebo poloprofesionálním statutem v zahraniční, nevyjímaje úrovně “Krajský přebor” a vyšší soutěže v zahraničí.

c) Za reigstraci hráčů a hráček, kteří smí nadále nastoupit (pokud splní podmínky registrace a nominační listina bude mít kapacitu soupisky 10-27 hráčů minimálně a maximálně na soupisce včetně brankářů) odpovídá vedoucí družstva a zástupce mužstva uvedený při registraci do soutěže.

d) Hráč registrovaný v jednom z týmů soutěže nesmí přestupovat do jiných týmů v soutěži AHLKV. Hráče pak mohou doplňovat zástupci týmů do 30.11.2013, kdy bude následně uzavřeno přestupní období.

e) V případě porušení těchto pravidel budou uděleny tresty pro tým udělením kontumační prohry ve prospěch soupeře a následného stálého porušování hrozí diskvalifikace týmu ze soutěže.

c) Potvrzení registrace nabývá v platnost uhrazením ročního poplatku za účast v soutěži ve výši odsouhlasené nadpoloviční většinou zástupců týmu 1.400,- Kč za tým. Tento poplatek hradí zástupce týmu. Tato suma slouží jako záloha na nedoplatky jednotlivých týmů a záloha na trofeje a chod AHLKV. V případě vyloučení nebo odstoupení  tato suma propadá ve prospěch AHLKV.

 

 

 

 

III. PRAVIDLA JEDNOTLIVCŮ

a) Hráči jednotlivých týmů vzorně reprezentují své týmy a jednají výhradně ve prospěch svého týmu dle nepsaných pravidel Fairplay. Nesnaží se svým jednáním poškodit tým, ve kterém působí a nesnaží se ho poškodit ve prospěch zisku konkurenčního týmu v soutěži.

b) Hráči vždy jednají v pravidlech Fairplay a distancují se od nemorálního či nesportovního chování. Svým chováním se snaží zamezit způsobením fyzické a psychické či finanční újmě způsobené svým chováním a jednáním. Nesnaží se zranit protihráče či vyvolávat konflikt na jiné, než herní úrovni. Hráč je poviný respektovat všecha rozhodnutí rozhodčích.

c) Za nezodpovědné chování před utkáním, během utkání a po utkání bude udělen trest ve výši níže určené (počty zákazu startu v utkáních jsou orientační). Tresty jsou vykonány zákazem startu v následujících utkání v počtu níže uvedeném (orientačně).

- Zesměšování soupeře: 2 utkání

- Nerespektování rozhodčích: 2 utkání

- Nesportovní chování: 2 utkání

- Fyzické napadnutí soupeře: 5 utkání

- Úmyslná likvidace brankáře: 10 utkání až vyloučení ze soutěže

- Úmysluná likvidace protihráče: 10 utkání až vyloučení ze soutěže

(Jiné prohřešky nezmíněné v pravidlech budou konzultovány na mimořádných schůzích zástupců týmů, na kterých se bude projednávat výše trestu.)

d) Hráči nastupují k uktání řádně ustrojeni a v barvách týmu, ve kterém působí.

e) Hráči během utkání dodržují pravidla hry “Light-contact.”

Definice Light-contact:“Hra samotná podléhá pravidlům vytvořeným orgánem ČSLH pro lední hokej.Pravidla jsou ovšem uzpůsobená ochraně amatérských hráčů. Hráč nesmí hráče vrážet větší fyzickou silou na mantinel, do souboje jde s vědomím nezranit nebo nepoškodit protihráče. Nedohrává souboje bez kotouče a hraje v pravidlech „FairPlay.“

 

Vyloučení hráče ze soutěže :  

- Fyzické napadení rozhodčího.  

- Vulgární napadení rozhodčího.

- Za přílišnou hrubost (likvidační zákrok, hrubé a vulgární chování).  

- Nastoupení hráče hrajícího soutěž AHLKV v soutěži registovaných ČSLH.

 

K vyloučení družstva nebo hráče ze soutěže stačí zápis o utkání, ve kterém bude uveden prohřešek hráče, který k tomu vedl, zapíše rozhodčí a nechá podepsat kapitány týmů. Kapitáni obou týmů jsou povini podepsat tento zápis a pokud nesouhlasí se zápisem, mohou se odvolat do 14 dnů od odevzdání zápisu o utkání písemně skrz elektronickou komunikaci.

 

Brankář: Brankář může nastoupit do zápasu jiného týmu v soutěži v případě, že:

  • Tým nemá k dispozici vlastní brankáře z důvodu nemoci nebo osobních a pracovních důvodů
  • Brankář smí nastoupit jen tehdy, pokud zástupce týmu, jenž žádá o výpomoc brankáře z jiného mužstva, zřetelně a včas uvědomí zástupce týmu, kterého žádá o výpomoc zapůjčení brankáře.

 

 

 

 

 

IV. FINANCE A ZÁZEMÍ/PRAVIDLA PRO UTKÁNÍ

a) Ledovou plochu musí zařídit domácí celek. Musí včas dát vědět soupeři datum odehrání soutěžního utkání a včas musí sdělit cenu ledové plochy + náklady na rozhdočího, kterýho je povinen sehnat domácí celek. Domácí celek je povinen sehnat k utkání minimálně  dva rozhodčí.

b) Ledová plocha a náklady vynaložené na organizaci utkání (náklady na rozhodčí) jsou hrazeny poměrem 50:50 vůči oběma týmům a jsou hrazeny v den utkání. Ledová plocha může být sjednána téměř kdekoli v Karlovarské kraji, výhradně pak v Karlových Varech a Ostrově nad Ohří. V případě udělené výjimky může být utkání sehráno v jiné lokalitě Karlovarského kraje.

c) Utkání se musí odehrát v lhůtě 10 dnů od vypsání řádného datumu začátku utkání (rozpis utkání najít lze na stránkách ligy AHLKV).

d) Družstvo, které se nedostaví bez omluvy na zápas nebo se nebude moci zúčastnit zápasu (nemoc atd.) a neomluví řádně svojí nepřítomnost minimálně 4 dnů před zápasem a neodvolá pronájem ledové plochy, uhradí tento pronájem v plné výši.  

Toto družstvo je povino do 5-ti. dnů příslušnou částku, případně pokutu, doplatit do pokladny AHLKV.  Pro případ, že by se tohoto dopustilo opakovaně. V případě nedoplacení finanční zálohy (poplatek za registraci) nebo pokuty do pokladny v určené lhůtě bude družstvo vyloučeno ze soutěže. Na konci sezóny bude po odečtení finančních nákladů provozu AHLKV (poháry, ceny, atd.) zůstatková část finanční zálohy družstvům vrácena, popřípadě započtena v následující sezoně.

 

 

V. SYSTÉM ZÁPASŮ A SOUTĚŽE

a) Utkání začíná v termínu domluveném mezi oběma zástupci týmů a začíná nejdříve v datu uvedeném v rozpisu utkání soutěže. Na utkání musí být vyčleněno minimálně 60 minut, doporučuje se však 75 minut. Volitelnost vyhrazeného času se nechává na vzájemné domluvě zástupců týmů před utkáním. Musí se však řádně informovat o finančních nákladech na případné zvolení delší verze utkání.

b) Domácí celek má přednost určení strany kluziště a pokud jsou podobné dresy obrací hosté.

  Utkání se sehraje v časech ( vyhrazení 75 minut na utkání):

- 5 minut rozbruslení před utkáním

- 3 x 20 minut hrubého času

- 2 x 5 minut přestávka mezi třetinami

c) Základní část soutěže bude odehrána formou trojkolového rozlosování systémem “každý s každým.” V případě změny počtu týmů v soutěži bude systém rozlosování uzpůsoben tak, aby každé mužstvo během základní části odehrálo minimálně 15 soutěžních utkání. V základní části týmy sbírají body za výsledek v utkání, které se projeví na umístění v soutěžní tabulce. Výhra - 2 body, remíza - 1 bod, prohra - 0 bodů. O následném konečném umístění v tabulce v případě shody bodů rozhodují:

- vzájemná utkání (skóre ze vzájemných zápasů)

- počet vstřelených branek/počet inkasovaných branek (+/-)

d) Play-off bude odehráno mezi 4 nejlepšími celky ze základní části. Týmy se utkají v následovném pořadí a sice po odehrání základní části.

- 1. tým základní části vs 4. tým základní části

- 2. tým základní části vs 3. tým základní části

Play-off se odehraje systémem na dvě vítězná utkání. V případě srovnání stavu série ve druhém utkání rozhodnou o postupujícím do finále samostatné nájezdy (specifikace samostatných nájezdů je uvedena níže.)

e) Finále a utkání o třetí místo rozhodne o úplném vítězi soutěže a sice mezi celky postupujících z první fáze Play-off v pořadí určeném na základě prohry/výhry. Obě utkání se odehrají ve stejný den ve vyhlášeném termínu. Utkání budou odehrána systémem 3x15 minut a v případě shody skóre v základní hrací době budou vyhlášeny nájezdy, které rozhodnou o konečném umístění v soutěži. Vše bez úpravy hrací plochy. Na utkání v Play-off a zápasech o umístění musí být domácím celkem zajištěná časomíra. Domácí celek bude určen dle vyššího umístění v tabulce základní části.

f) Samostatné nájezdy se uskuteční ihned po skončení druhého zápasu a to v sérii 3. různých hráčů z každého týmu. Pokud ani tato série nerozhodne, rozhoduje se dále samostatnými nájezdy podle pravidla „náhlá smrt“, až do rozhodnutí. To znamená za každý tým jede samostatný nájezd 1 hráč. Tento hráč se může opakovat v následujících nájezdech.

g) Soutěž začíná v termínu vyhlášeném po 1.9.2013. V ročníku 2013/2014 se odehraje za počtu šesti mužstev 15 soutěžních utkání základní části, to znamená tříkolový systém.

 

 

VI. Rozhodčí

a) Každé družstvo nominuje 2 rozhodčí , kteří budou rozhodovat jednotlivá utkání dle rozpisu.                                

b) Vyloučení hráčů hrubý čas : malý - 2 min , velký - 4 min , osobní - 10min

c) povinosti rozhodčích:        

- Včas se dostavit k rozhodování zápasu a ten spravedlivě a bez emocí rozhodovat.  

- V případě, kdy se nemohou dostavit rozhodčí k rozhodování zápasu, zajistit včas náhradu .

- Vyplnit zápis o utkání, nechat ho podepsat kapitány družstev a jeho záznam uschovat na recepci KV Arény, v lepším případě odeslat skrz elektronickou poštu, tedy e-mail určený pro komunikaci AHLKV.  

- Na požádání kapitána družstva, které hraje zápas, zkontrolovat jím určené hráče na soupisce na zápas se soupiskou na danou sezónu. Tuto kontrolu může provést rozhodčí sám, aniž by o to byl požádán.

- V případě zjištění porušení některého z pravidel, týkajícího se kontumačního ukončení zápasu nebo vyloučení hráče či družstva ze soutěže, zapsat do zápisu o utkání stručně skutečnosti, které vedly k ukončení zápasu kontumačně nebo k vyloučení hráče či družstva ze soutěže.

- Rozhodčí je povinen se zúčastnit projednávaného odvolání družstva nebo hráče proti jeho rozhodnutí zapsaném v zápisu o zápase.  

- Při nenastoupení rozhodčích k rozhodování zápasu, na který byli nominováni nebo pokud včas nezajistí náhradu, hradí družstvo, ze kterého byli rozhodčí nominováni dle rozpisu, pronájem ledu na zápas v plné výši včetně odměny rozhodčích a pokutu ve výši 500,- Kč.

d) pravomoce  rozhodčích:

- Kontrolovat hráče na soupisce.  

- Vyloučit hráče.  

- Ukončit zápas kontumačně.  

- Požádat hráče o předložení OP nebo jiného náhradního osobního dokladu s fotografií.

Po vyloučení brankáře do konce utkání, okamžitě nastoupí jiný hráč potrestaného týmu a hra pokračuje. Do brankářské výstroje se může ustrojit jiný hráč z potrestaného týmu, který nastoupí poté. (Hra se nebude přerušovat k ustrojení jiného hráče na dobu 10 min jak je stanoveno pravidly ČSLH).

 

VII. Kapitán, zástupce a hráči

 

Kapitán nebo zástupce je povinen na předposlední schůzce před začátkem sezóny předat soupisku na které uvede název družstva, kapitána + zástupce, rozhodčí, tel. spojení, email. Jméno, příjmení, datum narození hráčů, každého hráče označí na soupisce číslem, termín pronájmu ledové plochy a barvu dresů. Soupiska družstva je tímto uzavřená a v průběhu soutěže lze dopisovat hráče, popřípadě měnit soupisku , pouze v předem stanoveném termínu, který je pro aktuální sezonu určen na: 30.11.2013 .  

Za družstvo mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou zapsáni na sezónní soupisce!!! Kapitán nebo zástupce je povinen před každým zápasem předat rozhodčímu soupisku hráčů, kteří nastupují na danné utkání. Kapitán nebo zástupce (hráč) je povinen na požádání rozhodčímu předložit OP nebo jiný náhradní osobní doklad s fotografií určeného hráče z jeho družstva. Pokud nemá určený hráč ke konfrontaci doklad s fotografii, zápas je ukončen kontumačně .

Kapitán nebo jeho zástupce je odpovědný za úhradu finanční odměny rozhodčím před zahájením zápasu a pronájem ledové plochy.

Kapitán nebo jeho zástupce je povinen omluvit u kapitána nebo zástupce soupeře nepřítomnost družstva na utkání (nemoc, atd.) minimálně týden předem a domluvit náhradní termín zápasu včetně rozhodčích. Termín náhradního zápasu bude dohodnut na volný led jednoho ze dvou družstev tak, aby vyhovoval zejména soupeři. Kapitán nebo zástupce je povinen odvolat minimálně týden předem pronájem ledové plochy v případě, že družstvo nemůže odehrát danný zápas.  

Každý hráč družstva hrající AHLKV je povinen si na každý zápas vzít OP nebo jiný náhradní osobní doklad s fotografií, uposlechnout pokynů rozhodčího, musí používat ochranné pomůcky, musí hrát podle těchto pravidel a musí být starší 15 let.

- Kapitán nebo zástupce týmu musí do 24 hodin odevzdat statistiky a předběžný výsledek na kontakt elektronické komunikace vypsaném na webových stránkách AHLKV.

Každý účastník soutěže AHLKV je zodpovědný za své chování a své vystupování a soutěž odehrává na vlastní nebezpečí. AHLKV tímto neručí za jednotlivé problémy vzniklé třetím osobám. 

 

Pravidla ke stažení:

Pravidla_schválená_30x5x13_pro_sezónu_2013x2014.docx (22223)